Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,770

 Tự động nhận dạng một số loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam dựa vào kỹ thuật thị giác máy tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Tú Thiên, Lê Việt Tri, Lê Thị Mỹ Hạnh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông; Số: Quy Nhơn, 23-24/11/2017;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, thị giác máy tính đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về ứng dụng thị giác máy tính vào tự động nhận dạng các loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam dựa vào ảnh. Hệ thống nhận dạng hoa đề xuất gồm có ba khối xử lý chính là phân vùng đối tượng, trích chọn đặc trưng và phân loại. Trước tiên, vùng ảnh chứa bông hoa được trích ra khỏi phần còn lại của khung hình bằng thuật toán phân cụm Kmeans. Tiếp đến, ảnh bông hoa trích ra được chuyển đổi thành một vec-tơ đặc trưng hình dạng 7 chiều dựa vào mô-men Hu. Giai đoạn cuối cùng chính là xác định vec-tơ đặc trưng trích từ ảnh bông hoa mô tả tốt nhất loài hoa nào trong các loài hoa đã huấn luyện cho hệ thống, dựa vào thuật toán học máy SVM (máy vec-tơ hỗ trợ). Các loài hoa được xét là 10 loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam, mỗi loài hoa gồm 200 bức ảnh sưu tầm từ internet ở các góc chụp khác nhau. Kết quả kiểm tra với các kịch bản thí nghiệm khác nhau cho thấy hiệu quả khá tốt của hệ thống đề xuất.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn