Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,429

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Quang Văn
Đề tài: Tối ưu tham số trong mô hình CoCoMo để ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2017

 2018

[2]Trần Thái Bảo
Đề tài:

DỰ ĐOÁN NỖ LỰC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO QUY TRÌNH AGILE SỬ DỤNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY ĐÀN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Đề tài: ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SỬ DỤNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU DỰA TRÊN HÀNH VI SĂN MỒI CỦA BẦY SÓI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Nguyễn Ngọc Nhân
Đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO MÔ HÌNH AGILE

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn