Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,075

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ tri thức
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Đại học Cao đẳng  
[3]Kiểm thử phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Đại học; Sau Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng
[4]Công nghệ phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2000 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa
[5]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2000 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn