Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,588

 Thu gọn hệ sinh ánh xạ đóng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: TC Bưu chính Viễn thông: Các công trình nghiên cứu – triển khai viễn thông và CNTT; Số: 15, 12-2005;Từ->đến trang: 53-58;Năm: 2005
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The main purpose of the paper is developing notation of generation system for closure mapping and applying these results to the reductive database theory. It is shown that each generation system defines a unique closure mapping and vise versa, for each closure mapping there exits a set of rules generating this closure mapping. A linear time algorithm for reducing a generation system of closure mapping is presented.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn