Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,814

 Giàn giao của ánh xạ đóng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh
Nơi đăng: Chuyên san Các công trình nghiên cứu - triển khai viễn thông và công nghệ thông tin
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 14, 4-2005;Từ->đến trang: 35-42;Năm: 2005
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
The main purpose of the paper is developing some properties of the intersection lattice of a closure mapping and applying these results to the database theory. The structures of keys and antikeys of a closure mapping are specified. Some characterizations of various fixed points of a closure mapping, such as generators, coatoms or antikeys are investigated from different aspects. The connections between these objects of a given closure mapping are presented. Some necessary and sufficient conditions concerning to the numbers and sizes of keys and antikeys of a given closure mapping are considered.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn