Lưu Thị Mai Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17305 lượt người xem
Họ và tên:  Lưu Thị Mai Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/01/1978
Nơi sinh: Hạ Trạch, Bố Trạch Quảng Bình
Quê quán Hạ trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Đại học khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Dạy CN: Giáo dục chính trị, Hành chính công
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Mobile: 0986013933
Email: thanhltm@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 11/2002 về nhận công tác tại Khoa Mác-Leenin (nay là khoa Lý luận chính trị)trường Đại học Kinh tế.
- năm 2003 - 2006,học cao học tại Trường Đại học Khoa học Huế
- Từ đó đến nay về công tác và giảng dạy tại Trường Đại học kinh tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUA GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN 1) (KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN). Chủ nhiệm: ThS. Lưu Thị Mai Thanh. Mã số: T2015 - 04- 58. Năm: 2015. (Apr 5 2017 8:13AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay
.
Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: Lâm Bá Hoà ,Lê Đức Tâm ,Trần Hồng Lưu ,Lưu Thị Mai Thanh ,. Mã số: Đ2012-04-09. Năm: 2012.
(Jan 13 2014 10:59AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học môn triết học Mác - Lênin ở Đại học Đà Nẵng (Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở Trường Đại học bách khoa). Chủ nhiệm: Th.S Lưu Thị Mai Thanh. Thành viên: . Mã số: T2007-04-10. Năm: 2008. (Jan 13 2014 10:54AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Quá trình hình thành nhân cách với việc giáo dục, rèn luyện sinh viên ở nước ta hiện nay ( Khảo sát ở Đại học Đà nẵng). Chủ nhiệm: PGS.Ts Nguyễn Tấn Hùng. Thành viên: Th.S Lưu Thị Mai Thanh. Mã số: B2006-DDN04-03. Năm: 2008. (Jan 13 2014 10:56AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: ThS Lưu Thị Mai Thanh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Trang: tr 297-303. Năm 2020. (Aug 23 2020 4:09PM)
[2]Tham luận: Những giá trị về tư tưởng đạo đức cách mạng trong di chúc của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta về công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay. Tác giả: ThS Lưu Thị Mai Thanh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Trang: tr 200-205. Năm 2019. (Aug 23 2020 4:06PM)
[3]Bài báo: Vai trò của giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc rèn luyện năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Tác giả: Th.S Lưu Thị Mai Thanh. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: Số 192. Trang: 55-58. Năm 2016. (Apr 2 2017 4:41PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 30 2018 7:18AM)(Apr 2 2017 4:45PM)
[1]Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam ( Biên soạn và tuyển chọn) Chủ biên: Đoàn Sỹ Tuấn- Đinh Văn Viễn - Tưởng Thị Thắm - Lưu Thị Mai Thanh (Đồng chủ biên). Nơi XB: NXB Đại học quốc gia Hà Nội. Năm 2017.
[2]Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam với bảo vệ môi trường Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: NXb Đà Nẵng. Năm 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật tổ chức công sở
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên chuyên ngành Hành chính công  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Logic hình thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên các hệ đào tạo của ngành Luật, Kinh tế chính trị và cử nhân địalý du lịch  Đại học kinh tế và đại học sư phạm
[3]Logic biện chứng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị- đại học sư phạm  Đại học sư phạm
[4]Lịch sử triết học Phương Đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Sư phạm
[5]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ( nay là Triết học Mác Lênin)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên các hệ đào tạo  các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn