Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,577,813

 Vài nét về du lịch Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng dưới thời các Chúa Nguyễn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Trang
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học "Ngũ Hành Sơn - một vùng văn hóa, lịch sửI"
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn