Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,029,469

 Một vài giải pháp nâng cao công tác vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Trang
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức; Số: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn