Lê Văn Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,665,247

 
Mục này được 14935 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Thảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/04/1984
Nơi sinh: Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Dạy các môn học khối ngành xây dựng (Thủy lực, Phương Pháp Tính)
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu hiện tượng xói lỡ, thấm và xói bên trong của các công trình xây dựng như đê, đập đất, đường và các công trình xây dựng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa xây dựng TL-TĐ, ĐHBK-ĐHĐN
Điện thoại: 0236 3841296; Mobile: 
Email: lvthao@dut.udn.vn; quangngaibk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2002-2007: Sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Từ 2007 đến nay: Giảng viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Từ 02/2010-02/2012: Học Thạc sĩ tại Đại học Thành công, Đài Loan

Từ 09/2014- 09/2017: Nghiên Cứu sinh tại khoa Xây dựng, Đại học Nantes, Pháp Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của những loại đâts đắp đập dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt và chỉ số kháng xói. Chủ nhiệm: Lê Văn Thảo. Mã số: T2018-02-26. Năm: 2018. (Nov 2 2018 7:36PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm tự động hóa tính toán dầm chữ I BTCT dự ứng lực trước . Chủ nhiệm: ThS Lê Văn Thảo. Thành viên: Trương Minh Thái; Nguyễn Quang Bình. Mã số: -. Năm: 2014. (Aug 12 2017 12:00AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng thuật toán di truyền và quy hoạch động xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa với dòng chảy đến được mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Văn Thảo. Mã số: SĐH09-02-02-NCS. Năm: 2009. (May 15 2011 8:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt. Tác giả: Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công. Tạp chí khoa học Thủy lợi và môi trường. Số: 60 (03/2018). Trang: 27-32. Năm 2018. (Nov 2 2018 7:43PM)
[2]Tham luận: Sự lan truyền và phản xạ của sóng đơn ở tường đứng. Tác giả: Lê Văn Thảo. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 627-633. Năm 2012. (Apr 13 2016 2:15PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự phản xạ của sóng đơn hai chiều ở tường đứng. Tác giả: Lê Văn Thảo (1), Tai-Wen Hsu (2). Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng. Số: 45. Năm 2011. (Aug 4 2011 2:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigation of spatial scale effects on suffusion susceptibility. Authors: Zhong C., Le V.T., Bendahmane F., Marot D., Zhenyu Yin. SCI-Q1 - Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE) https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29GT.1943-5606.0001935. No: 144(9). Year 2018. (Oct 20 2016 4:35PM)
[2]Article: Suffusion susceptibility investigation by energy based mehtod and statistical analysis. Authors: Le V.T., Marot D., Rochim A., Benhdamane F., Nguyen H.H. SCI-Q1 - Canadien Geotechnical Journal- doi/abs/10.1139/cgj-2017-0024. No: 55(1). Pages: 57-68. Year 2018. (Jul 19 2016 12:15AM)
[3]Article: Investigation of local processes and spatial scale effects on suffusion susceptibility. Authors: Chuheng Zhong, Van Thao LE, Fateh BENDAHMANE, Didier MAROT, Zhenyu Yin. Geoshanghai international conference 2018 (Scopus)- Proceeding of GeoShanghai 2018 International conference: Geoenvironment and Geohazard. No: -. Pages: 298-305. Year 2018. (Aug 11 2017 10:48PM)
[4]Article: A new Multi-directional Flow Apparatus for Studying Internal Erosion in Soils. Authors: Didier Marot; Fateh Bendahmane; Van Thao LE. SCI-Q1 - Geotechnical Testing Journal-Under review). No: -. Year 2018. (Mar 14 2017 5:22PM)
[5]Article: Effect of hydraulic loading history on the characterization of suffusion susceptibility of cohesionless soils. Authors: Marot D., Rochim A., Sibille L., Le V.T. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering-ASCE (SCI, Q1, IF=2.4)-doi/abs/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001673. No: Vol 143, Issue 7, July, 2017. Year 2017. (Apr 13 2016 3:12PM)
[6]Article: Effets d’échelles spatiale et temporelle sur les caractérisations de la sensibilité des sols à la suffusion. Authors: Le Van Thao, Zhong Chuheng, Bendahmane Fateh, Marot Didier. AUGC- Nantes, France. No: -. Year 2017. (Mar 5 2017 10:56PM)
[7]Article: Suffusion susceptibility characterization by triaxial erodimeter and statistical analysis. Authors: Le V.T., Marot D., Rochim A., Benhmane F., Nguyen H.H. 8th International conference on Scour and Erosion (ISCE-8), 12-15 Septemper 2016, Oxford, UK, DOI: 10.1201/9781315375045-52. No: -. Pages: 453-460. Year 2016. (Apr 13 2016 2:52PM)
[8]Article: Comparison of erodimeters and interpretative methods for suffusion susceptibility characterization. Authors: Zhong C., Le V.T., Marot D., Bendahmane F. EMI International Conference. 25-27 th October 2016, Metz, France. No: -. Year 2016. (Apr 13 2016 3:16PM)
[9]Article: A possiple characterization of suffusion susceptibility independent of the hydraulic loading history?. Authors: Marot D., Rochim A., Sibile L., Le V.T. 8th International Conference on Scour and Erosion (ICSE-8), 12-15 Septemper, 2016, Oxford, UK; DOI: 10.1201/9781315375045-57. No: -. Pages: 499-506. Year 2016. (Apr 13 2016 2:57PM)
[10]Article: Assessing the spatial distribution of the suffusion sensitivity of a dam using a statistical analysis. Authors: Lingran Zhang, Rachel Gelet, Van-Thao Le, Didier Marot, Marc Smith, Jean-Marie Konrad. 2016 EMI International conference, otober 25-27,2016, Metz, France. No: -. Pages: 31. Year 2016. (Oct 31 2016 5:56PM)
[11]Article: On the finite element technique for the shallow water equations - application to urban flooding. Authors: Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Lê Văn Thảo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. world city water Forum, Korea
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 2321-2329. Year 2009.
(May 15 2011 8:30AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 2 2018 7:33PM)
[1]Development of a new device and statistical analysis Chủ biên: LE Van Thao. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. Năm 2018.
  
 Khen thưởng
[1] Giải nhì môn cơ học đất trong kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN. Số: 020/KT. Năm: 2005.
[2] Giải khuyến khích môn cơ học đất trong kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc.. Số: No//QDKT. Năm: 2005.
[3] Đạt giải khuyến khích Olympic cơ học toàn quốc. Số: 15-95/O.CH. Năm: 2005.
[4] Gải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2007. Năm: 2007.
[5] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[6] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp số trong cơ học nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2018 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Phương Pháp Tính
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên khối ngành kỹ thuật  Trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
[3]Thủy lực cơ sở
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên các ngành: Thủy lơi, Cầu đường, Dân dụng, Tin học xây dựng, Quản lý dự án, Môi trường, Vật liệu xây dựng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn