Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhũ tương polime - đặc điểm và ứng dụng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC - ThS Nguyễn Biên Cương
Nơi đăng: Tập san KH, Hội Cầu đường Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 5/2014;Từ->đến trang: 1-42;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo phân tích những sự khác biệt giữa nhũ tương nhựa sử dụng nhựa đường thông thường và nhũ tương nhựa polime từ khâu chế tạo, đặc điểm và các ứng dụng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn