Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của BTN và vật liệu gia cố. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: GVC ThS Châu Mạnh Lực. Mã số: CEI-11/a-2014. Năm: 2015. (Dec 15 2014 10:48AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm cường độ chịu kéo khi uốn của BTN và vật liệu gia cố. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: GVC ThS Châu Mạnh Lực. Mã số: CEI-11/b-2014. Năm: 2015. (Dec 15 2014 10:51AM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm độ sâu vệt hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa Whell tracking. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: GVC ThS Châu Mạnh Lực. Mã số: CEI-07-2014. Năm: 2014. (Dec 15 2014 10:02AM)
[4] Đề tài Khác: Nghiên cứu cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: Mai Hồng Quân, Phạm Văn Hoài. Mã số: CEI-08-2014. Năm: 2014. (Dec 15 2014 10:42AM)
[5] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu tăng cường khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe của mặt đường bê tông nhựa bằng phụ gia Rubind. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: Trần Đình Thắng, Đặng Sỹ Hoài Nam. Mã số: CEI-10-2014. Năm: 2014. (Dec 15 2014 10:22AM)
[6] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhựa polime sử dụng polime SBS dạng hạt. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: Trần Hữu Chương, Lê Sỹ Dương. Mã số: CEI-11-2014. Năm: 2014. (Dec 15 2014 10:30AM)
[7] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhựa cốt sợi thủy tinh trong công tác sửa chữa và làm mới mặt đường ô tô & đường sân bay. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: Đào Ngọc Hước, Nguyễn Thành Khoa. Mã số: CEI-09-2014. Năm: 2014. (Dec 15 2014 10:36AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Cải thiện chất lượng bê tông nhựa bằng cốt sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: Huỳnh Văn Quang Vinh, Lê Đức Châu, Bùi Văn Ba, Lý Quang Huy, Mai Triệu Quang, Bùi Hồng Trung. Mã số: Đ2013 - 02 - 52. Năm: 2013. (Dec 25 2013 6:02PM)
[9] Đề tài Khác: Bê tông nước xuyên thấm. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: . Mã số: MTI2011-02. Năm: 2012. (Nov 25 2012 10:23PM)
[10] Đề tài Khác: Phương pháp sản xuất granite nhân tạo bằng chất kết dính xi măng. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: . Mã số: MTI2011-01. Năm: 2012. (Nov 25 2012 10:19PM)
[11] Đề tài Khác: Vữa tự chảy cường độ siêu cao. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: . Mã số: MTI2011-03. Năm: 2012. (Dec 21 2012 10:17PM)
[12] Đề tài Khác: Sản xuất gạch Terrazzo bằng phương pháp bán cơ giới. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Mã số: MTI2010-01. Năm: 2011. (Nov 25 2012 9:56PM)
[13] Đề tài Khác: Bê tông siêu mịn cường độ cao. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: . Mã số: MTI2010-03. Năm: 2011. (Nov 25 2012 10:08PM)
[14] Đề tài Khác: Sản xuất gạch Terrazzo bằng phương pháp cơ giới - bán tự động. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Mã số: MTI2010-02. Năm: 2011. (Nov 25 2012 10:01PM)
[15] Đề tài Khác: Phương pháp chế tạo gạch tự chèn mác cao từ bê tông tự đầm. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: . Mã số: MTI2009-01. Năm: 2010. (Nov 25 2012 9:19PM)
[16] Đề tài Khác: Máy sản xuất gạch bê tông tự chèn bằng công nghệ rót rung. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: ThS Châu Mạnh Lực. Mã số: MTI2009-02. Năm: 2010. (Nov 25 2012 9:28PM)
[17] Đề tài Khác: Phương pháp sản xuất tấm chắn rác bằng bê tông xi măng tính năng cao. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Mã số: MTI2009-03. Năm: 2010. (Nov 25 2012 9:35PM)
[18] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cấp phối BTXM và công nghệ chế tạo bê tông gạch tự chèn dùng cho đường đô thị. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Mã số: B2006-ĐN02-13. Năm: 2009. (Nov 21 2012 11:21AM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng hóa các loại vật liệu địa phương rẻ tiền sử dụng trong đường ngõ phố đô thị và đường giao thông nông thôn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Thành viên: . Mã số: T05-15-81. Năm: 2005. (Nov 21 2012 11:14AM)
[20] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu một số vấn đề tính toán thủy văn công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Biên Cương. Mã số: B1999. Năm: 1999. (Nov 21 2012 11:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn