Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của bê tông xi măng
Ngành: Xây dựng
 2005 Thí nghiệm viên ngành xây dựng.  Các cơ sở đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng.
[2]Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình đường bộ
Ngành: Giao thông vận tải
 2005 Thí nghiệm viên ngành xây dựng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Các cơ sở đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng
[3]Giám sát thí nghiệm & kiểm định công trình
Ngành: Xây dựng
 2005 Kỹ sư tư vấn giám sát  Các trung tâm đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
[4]Giám sát thi công công trình đường bộ
Ngành: Xây dựng
 2005 Kỹ sư tư vấn giám sát  Các trung tâm đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
[5]Các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của nhựa và bê tông nhựa.
Ngành: Xây dựng
 2004 Thí nghiệm viên ngành xây dựng.  Các cơ sở đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng.
[6]Các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của đất xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2004 Thí nghiệm viên ngành xây dựng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Các cơ sở đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng
[7]Các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu đá, cát
Ngành: Xây dựng
 2004 Thí nghiệm viên ngành xây dựng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Các cơ sở đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng
[8]Xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 1992 Sinh viên đại học Bách khoa, hệ chính quy, hệ liên thông và hệ VLVH  Trường đại học Bách khoa Các cơ sở trường ĐHBK liên kết đào tạo
[9]Xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 1992 Sinh viên đại học hệ chính quy, hệ liên thông, hệ VLVH
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường đại học Bách khoa Các cơ sở trường ĐHBK liên kết đào tạo
[10]Thí nghiệm và khai thác đường
Ngành: Xây dựng
 1992 Sinh viên đại học hệ chính quy, hệ liên thông, hệ VLVH
marriage affairs open i want an affair
 Trường đại học Bách khoa Các cơ sở trường ĐHBK liên kết đào tạo
[11]Tổ chức và QLTC
Ngành: Xây dựng
 1992 Sinh viên đại học hệ chính quy, hệ liên thông, hệ VLVH
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường đại học Bách khoa Các cơ sở trường ĐHBK liên kết đào tạo
[12]Đồ án xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 1992 Sinh viên đại học hệ chính quy, hệ liên thông, hệ VLVH  Trường đại học Bách khoa Các cơ sở trường ĐHBK liên kết đào tạo
[13]Đồ án xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 1992 Sinh viên đại học hệ chính quy, hệ liên thông, hệ VLVH
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường đại học Bách khoa Các cơ sở trường ĐHBK liên kết đào tạo
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn