Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vài bàn luận về thí nghiệm độ sâu vệt hằn lún bánh xe
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC ThS Nguyễn Biên Cương, TS Trần Đình Quảng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tập san KH, Hội Cầu đường Đà Nẵng; Số: 05/2015;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này bàn về một số vấn đề trong thí nghiệm độ sâu VHLBX bằng thiết bị Hamburg Wheel Tracking Device (HWTD) sử dụng trong quyết định số 1617/QĐ-BGTVT. Thông qua việc phân tích các phương pháp thí nghiệm, phạm vi sử dụng của các phương pháp và một số kết quả khảo sát và nghiên cứu về khả năng kháng HLVBX của bê tông nhựa (BTN) trong một số dự án xây dựng công trình giao thông gần đây tại trường Đại học Giao thông vận tải, kết hợp với các nghiên cứu về BTNC có khả năng kháng HLVBX cao tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẫng (BKĐN) và Viện kỹ thuật xây dựng Hạ tầng (CEI), có một số nhận xét về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kháng HLVBX của BTN và đề xuất một số kiến nghị trong công tác thí nghiệm và đánh giá độ sâu HLVBX,
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn