Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số ứng dụng bê tông tính năng cao trong xây dựng hạ tầng đô thị Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC ThS Nguyễn Biên Cương
Nơi đăng: Liên hiệp Hội KHKT Đà Nẵng; Số: 07/2015;Từ->đến trang: 1-27;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này trình bày việc ứng dụng một số cấu kiện xây dựng loại nhỏ và vừa, được chế tạo từ các loại bê tông tính năng cao (HPC) trong xây dựng hạ tầng đô thị của thành phố Đà Nẵng như một loại vật liệu thay thế đẹp, bền vững, thân thiện với giá cả hợp lý
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn