Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng bê tông tính năng cao HPC trong xây dựng hạ tầng giao thông đô thị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Hội Cầu đường Việt Nam - Sở GTVT Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 03/2012;Từ->đến trang: 119-124;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn