Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng bê tông tính năng cao thay thế các loại vật liệu truyền thống thường sử dụng làm cấu kiện chịu uốn trong hệ thống thoát nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương
Nơi đăng: Tập san khoa học, Hội Cầu đường Đà Nẵng; Số: 2012;Từ->đến trang: 67-73;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các loại bê tông có các tính năng cao đặc biệt sẽ thay thế được các cấu kiện chịu uốn có kích cỡ nhỏ như: tấm đan hố thu, giếng thăm; bản nắp các loại cống dọc thoát nước; dầm cửa thu nước...
Nghiên cứu này đề xuất các loại bê tông có các tính năng đặc biệt, khác nhau, dùng để thay thế các loại cấu kiện BTCT truyền thống với độ bền của cấu kiện cao, sản xuất đơn giản, giá thành thấp. Cấu kiện hầu như không bị ăn mòn và mất trộm.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn