Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tấm đậy hố trồng cây bằng bê tông nước xuyên thấm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC.ThS Nguyễn Biên Cương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN; Số: 12(61) quyển II;Từ->đến trang: 22-27;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chúng ta luôn cần nhiều hơn nữa cây xanh trong các đô thị. Trong đô thị, cây xanh cần có một môi trường tốt để sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Tấm đậy hố trồng cây là một bộ phận bảo vệ gốc cây, bộ rễ của cây và đất dưới gốc cây trong các đường phố đô thị. Chi tiết này được bố trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ trên hè phố, nhưng không làm tăng các tổn hại của việc đi lại đến cây cối. Hố trồng cây có các tấm đậy thấm nước cũng giúp cho bộ rễ cây có thể dễ dàng tiếp xúc với không khí, mưa, nắng, để phát triển, hạn chế việc tập trung rác rưởi ở gốc cây và góp phần làm tăng vẻ mỹ quan của đường phố. Giải pháp tấm đậy hố trồng cây bằng bê tông nước xuyên thấm thay thế các loại vật liệu truyền thống như: gang, thép, composite, bê tông cốt thép là một giải pháp hiệu quả, vừa bền vững, vừa rẻ tiền, lại không bị mất trộm.
ABSTRACT
We always need more trees in urban areas where they need a good environment for their favorable growth and development. Tree grates are used to protect the root ball of trees planted on sidewalks and pathways to mitigate the damage to traffic on urban roads. Besides protecting the root mass and preserving the soil, tree grates add a decorative and polished look to landscapes and prevent the collection of litter and other debris at the base of the tree. Tree grates also helps roots easily contact sunlight, air, water, rain, to develop. Most tree grates are made from cast iron, iron, aluminum, steel, composite or reinforced concrete. Tree grates are made of pervious concrete is an effective solution for they are inexpensive, sustainable and seldom stolen.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn