Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng gạch bê tông tính năng cao tự chèn HPC-CBP trong xây dựng hạ tầng giao thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC ThS Nguyễn Biên Cương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 43; Số: 12/2013;Từ->đến trang: 119-130;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công trình này nghiên cứu công nghệ vật liệu và công nghệ chế tạo các loại gạch tự chèn làm bằng bê tông tính năng cao (HPC-CBP), có khả năng chịu kéo khi uốn rất cao, khả năng kháng mài mòn lớn, giá thành rẻ, mẫu mã đẹp, từ các nguồn vật liệu cung cấp trong nước; thiết kế, thi công và khai thác các đoạn đường thử nghiệm sử dụng gạch bê tông tính năng cao tự chèn, làm tiền đề để phát triển việc ứng dụng kết cấu áo đường gạch bê tông tính năng cao tự chèn trong xây dựng hạ tầng giao thông, thay thế các kết cấu áo đường sử dụng tầng mặt bê tông nhựa, bê tông xi măng truyền thống, là các kết cấu có giá thành cao, tuổi thọ không dài, không đẹp và kém thân thiện với môi trường.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This study realized replacing cement concrete pavement and asphalt concrete pavement with ICP in Vietnam. ICP is a new pavement structure. It forms more beautiful, more durable quality, and more friendly than traditional structures. On the other hand, it's cheaper than the prices of different structures.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn