Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG CỐT SỢI THỦY TINH
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Biên Cương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 17;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình thiết kế mặt đường, bê tông nhựa (Asphalt Concrete - AC) là lựa chọn phổ biến của các kỹ sư. Loại vật liệu này vẫn thường được sử dụng làm tầng mặt của mặt đường. AC có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, khi AC được sử dụng ở Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều nhược điểm. AC sử dụng nhựa đường như một loại chất kết dính, vì vậy nó có nhiều thuộc tính giống như của nhựa đường. Chất lượng của AC giảm đi rất nhiều khi chịu các tác dụng bất lợi của nhiệt độ, độ ẩm. Đây là một trong những lý do làm cho đường xá ở Việt Nam hư hỏng nhanh chóng sau một thời gian ngắn sử dụng. Nghiên cứu này sử dụng cốt sợi thủy tinh như một giải pháp để nâng cao các tính chất cơ lý của AC dưới tác dụng đồng thời của nước và nhiệt độ cao.
ABSTRACT
In the process of pavement design, asphalt concrete (AC) is the popular choice of engineers. This material is typically used as the surface layer of road surface. AC has many advantages. However, when AC is used in Vietnam, many of its disadvantages have been revealed. AC uses asphalt as a binder, so it has many properties similar to those of asphalt. The quality of AC is greatly reduced when subjected to the adverse effects of temperature and water. The consequence of this problem is that after a short time of use the roads in Vietnam damage very quickly. This study uses glass-fibers reinforced as a solution to improving the mechanical properties and physiology of AC under the simultaneous effects of water and high temperatures.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn