Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đa dạng hóa các loại vật liệu địa phương rẻ tiền sử dụng trong đường ngõ phố đô thị và đường giao thông nông thôn thành phố Đà Nẵng
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  ThS Nguyễn Biên Cương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T05-15-81 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài nghiên cứu các loại vật địa phương sẵn có tại Đà Nẵng như cát, cấp phối đá dăm, gia cố với XM để sử dụng làm mặt đường ngõ phố, đường GTNT với chất lượng cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện khí hậu trong khu vực.
marriage affairs open i want an affair

Kết quả nghiên cứu cho phép sử dụng các loại vật liệu địa phương để xây dựng đường ngõ phố trong đô thị Đà Nẵng vừa rẻ tiền, vừa bền vững.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn