Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp sản xuất tấm chắn rác bằng bê tông xi măng tính năng cao
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  
Số: MTI2009-03 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Mục đích của đề tài là nghiên cứu các tính chất cần thiết của bê tông tính năng cao để có thể tạo ra các tấm chắn rác bằng bê tông loại này, khắc phục được các nhược điểm của các loại tấm chắn rác bằng gang, thép, composite đã biết trước đây.
Tấm chắn rác bằng bê tông tính năng cao - kết quả nghiên cứu của đề tài có hình dáng đẹp,  độ bền cao, không bị han rỉ. không bị mất trộm, giá thành rẻ, hoàn toàn có thể thay thế được các tấm chắn rác được sản xuất bằng các loại vật liệu truyền thống trước đây.
Đề tài đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chuyển giao công nghệ cho công ty CP Granite Việt. Sản phẩm đã được ứng dụng tại nhiều địa phương như: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lăk.
Công nghệ cũng sẵng sàng chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu khác trên toàn quốc (ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế).

Liên hệ: Nguyễn Biên Cương Tel: 0913 401 627 Email: nbcvna@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn