Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sản xuất gạch Terrazzo bằng phương pháp bán cơ giới
Chủ nhiệm:  ThS Nguyễn Biên Cương
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: MTI2010-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Đề tài đã nghiên cứu vật liệu và phương pháp sản xuất gạch Terrazzo chất lượng cao 1 lớp và 2 lớp bằng các thiết bị xây dựng phổ thông, có thể tìm kiếm ở mọi địa phương.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons

Phương pháp sản xuất gạch Terrazzo chất lượng cao 1 lớp và 2 lớp bằng các thiết bị xây dựng phổ thông đã hoàn thiện công nghệ, chuyển giao cho công ty CP Granite Việt - Đà Nẵng.
Sản phẩm gạch Terrazzo sản xuất theo phương pháp có chất lượng đạt yêu cẩu theo TCVN.
Công nghệ hiện đã hoàn thiện, sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu.

Liên hệ: Nguyễn Biên Cương Tel: 0913 401 627 Email: nbcvna@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn