Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bê tông nước xuyên thấm
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: MTI2011-02 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu chế tạo các loại bê tông mà nước có thể dễ dàng xuyên thấm thành dòng, song lại có cường độ chịu nén và chịu kéo khi uốn tốt, phục vụ cho việc chế tạo các cấu kiện xây dựng có khả năng nước xuyên thấm nhanh, với các loại vật liệu dễ dàng tìm kiếm trong nước.

Các cấp phối bê tông nước xuyên thấm sử dụng các loại vật liệu trong nước nên có giá thành thấp, có cường độ cao, có thể sản xuất các loại cấu kiện chịu uốn, sử dụng trong xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn.
Việc thiết lập công thức trộn cho bê tông nước xuyên thấm có thể thực hiện tại tất cả các địa phương trong và ngoài nước.
Sản phẩm: tấm đậy hố trồng cây, tấm lát chịu lực bằng bê tông nước xuyên thấm đã được chuyển giao công nghệ cho công ty CP Granite Việt, Đà Nẵng.

Liên hệ: Nguyễn Biên Cương Tel: 0913 401 627 Email: nbcvna@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn