Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vữa tự chảy cường độ siêu cao
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: MTI2011-03 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Đề tài nghiên cứu cấp phối vữa xi măng có cường độ trên 150 MPa, có khả năng tự chảy, tự san phẳng, tự lấp đầy vào các khe hốc nhỏ, sử dụng trong công tác sửa chữa công trình cầu đường, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  Vữa tự chảy cường độ siêu cao cũng được sử dụng để làm bệ máy các thiết bị đặc biệt nặng, yêu cầu bệ máy có cường độ cực cao, có khả năng chịu mỏi tốt.

Vữa tự chảy cường độ siêu cao (100 - 150 MPa) sử dụng các loại vật liệu chủ yếu được sản xuất trong nước nên có giá thành thấp. Thay thế cho các loại vữa tự chảy cường độ 60 MPa, 80 MPa hiện đang phải nhập ngoại với giá lên đến 20  - 30 triệu đồng/m3.
Sản phẩm nghiên cứu của đề tài được chuyển giao công nghệ dưới dạng thiết lập công thức trộn bằng nguồn vật liệu tại địa bàn chuyển giao công nghệ, thiết bị sản xuất và phương pháp chế tạo vữa.

Liên hệ: Nguyễn Biên Cương Tel: 0913 401 627 Email: nbcvna@gmail.com

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn