Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cải thiện chất lượng bê tông nhựa bằng cốt sợi thủy tinh
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  Huỳnh Văn Quang Vinh, Lê Đức Châu, Bùi Văn Ba, Lý Quang Huy, Mai Triệu Quang, Bùi Hồng Trung
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2013 - 02 - 52 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Trong quá trình thiết kế mặt đường, bê tông nhựa (AC) là lựa chọn phổ biến của các kỹ sư. Loại vật liệu này vẫn thường được sử dụng làm tầng mặt của mặt đường.  AC có rất nhiều ưu điểm, song khi AC được sử dụng ở Việt Nam, có khá nhiều nhược điểm đã bộc lộ. AC sử dụng nhựa đường như một loại chất kết dính, vì vậy nó có nhiều thuộc tính giống như của nhựa đường. Chất lượng của AC giảm đi rất nhiều khi chịu các tác dụng bất lợi của nhiệt độ, nước. Hệ quả của vấn đề này chính là việc đường xá ở Việt Nam hư hỏng rất nhanh chóng sau một thời gian ngắn sử dụng. Nghiên cứu này sử dụng cốt sợi thủy tinh như một giải pháp để nâng cao các tính chất cơ lý của AC dưới tác dụng đồng thời của nước và nhiệt độ cao.
Kết quả thiết kế cấp phối BTNC Dmax12.5 và Dmax19 dùng cốt sợi thủy tinh với hàm lượng 0.1% so với khối lượng BTN có thể sản xuất và thi công bằng các thiết bị thông thường, có chi phí chỉ tăng khoảng 1 - 2 %, sử dụng ở những tuyến đường, đoạn đường có nhiều xe nặng chạy, trong khu vực khí hậu nắng nóng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn