Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm độ sâu vệt hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa Whell tracking
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  GVC ThS Châu Mạnh Lực
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: CEI-07-2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thiết bị thí nghiệm xác định chỉ tiêu mức độ hằn lún vệt bánh xe Well tracking theo cả 3 phương pháp A, B và C theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ thiết bị được thiết kế và chế tạo từ các nguồn vật liệu trong nước, đồng hồ đo chiều sâu vệt hằn bánh xe là loại hiện thị số nhập khẩu từ Nhật Bản, độ chính xác 0.01mm. Thiết bị hoạt động tự động, không tự động ghi độ sâu vệt hằn bánh xe.
Thiết bị có thể thay đổi dải nhiệt độ thí nghiệm từ 50oC đến 80oC. Tốc độ điều chỉnh được từ 30 lần/phút đến 100 lần/phút; áp lực bánh xe có thể thay đổi từ 0.7 - 1.2 MPa.
 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

Đề tài cấp Viện thuộc Viện xây dựng hạ tầng (CEI), triển khai và nghiệm thu năm 2014.
Toàn bộ thiết bị được thiết kế và chế tạo từ các nguồn vật liệu trong nước, đồng hồ đo chiều sâu vệt hằn bánh xe là loại hiện thị số nhập khẩu từ Nhật Bản, độ chính xác 0.01mm. Thiết bị hoạt động tự động, không tự động ghi độ sâu vệt hằn bánh xe.
Thiết bị hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.
Thiết bị có thể thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe theo cả phương pháp khô và phương pháp ướt; Có thể thay đổi dải nhiệt độ thí nghiệm từ 50oC đến 80oC; Tốc độ bánh xe tác dụng có thể điều chỉnh được từ 30 lần/phút đến 100 lần/phút; áp lực bánh xe có thể thay đổi từ 0.7 - 1.2 MPa; phục vụ rất tốt trong các PTN của trường đại học, các Viện nghiên cứu, và các PTN LAS XD khi xác định độ sâu vệt hằn lún bánh xe của BTN trong quá trình thiết kế hỗn hợp, kiểm tra trong và sau khi thi công cũng như các nghiên cứu sâu về độ sâu vệt hằn lún bánh xe của bê tông nhựa.
 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn