Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tăng cường khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe của mặt đường bê tông nhựa bằng phụ gia Rubind
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Trần Đình Thắng, Đặng Sỹ Hoài Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: CEI-10-2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Đề tài nghiên cứu chế tạo các loại BTN sử dụng phụ gia Rubind trong phòng thí nghiệm, có khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cao hơn rất nhiều các loại BTN polime, có giá thành hợp lý., sử dụng tại các đoạn đường có tải trọng xe đặc biệt nặng, tác dụng trong thời gian dài.
Các loại BTN sử dụng phụ gia Rubind (BTNRB) có hàm lượng từ 8 - 16% so với khối lượng nhựa, có khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe DS đến 10.000 lần/mm, cao hơn rất nhiều các loại BTN polime. BTNRB trong kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công BTNRB, sử dụng tại các đoạn đường có tải trọng xe đặc biệt nặng, tác dụng trong thời gian dài. Sử dụng trong các loại đường trục ô tô, đường đô thị, đường cao tốc,đường sân bay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn