Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhựa polime sử dụng polime SBS dạng hạt
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Trần Hữu Chương, Lê Sỹ Dương
Số: CEI-11-2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Các loại BTN polime sử dụng polime dạng hạt (BTNPH) của đề tài có chất lượng tương đương các loại BTN sử dụng nhựa đường polime nhưng có giá thành rẻ hơn đến 30%. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để triển khai công nghệ sản xuất BTNPH tại trạm trộn cũng như tại hiện trường thi công. BTNPH được sử dụng ở các đoạn đường có khả năng xuất hện hằn lún vệt bánh xe cao.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn