Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhựa cốt sợi thủy tinh trong công tác sửa chữa và làm mới mặt đường ô tô & đường sân bay
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  Đào Ngọc Hước, Nguyễn Thành Khoa
Số: CEI-09-2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu các loại BTN sử dụng cốt sợi thủy tinh, có mô đun đàn hồi cao, khả năng chịu kéo khi uốn tốt, khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cao  phục vụ công tác thiết kế và sửa chữa đường ô tô và đường sân bay.
Các loại BTN sử dụng cốt sợi thủy tinh theo kết quả nghiên cứu của đề tài có mô đun đàn hồi cao, khả năng chịu kéo khi uốn tốt, khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cao, nên có thể sử dụng trong công tác thiết kế mới cũng như công tác thiết kế sửa chữa đường ô tô và đường sân bay có hiện tượng nứt nhẹ hoặc hằn lún vệt bánh xe.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn