Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  Mai Hồng Quân, Phạm Văn Hoài
Số: CEI-08-2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Sử dụng các giải pháp tổng hợp, bao gồm: tuyển chọn vật liệu thích hợp, nghiên cứu đường cong cấp phối hợp lý, sử dụng bột khoáng sản xuất từ bột đá vôi, cát nghiền có độ góc cạnh cao... để cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe của các loại BTNC12.5 và BTNC19 đạt yêu cầu như với các loại BTN polime.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Các cấp phối BTNC12.5 và BTNC19 là kết quả nghiên cứu của đề tài có thể triển khai trong thực tế khu vực Đà Nẵng, phục vụ cho công tác thiết lập công thức trộn BTNC ở các đoạn đường có mật độ xe lớn, tải trọng nặng, có khả năng phát sinh lún vệt bánh xe cao.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn