Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của BTN và vật liệu gia cố
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  GVC ThS Châu Mạnh Lực
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: CEI-11/a-2014 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của BTN và vật liệu gia cố kiểu đòn bẩy, có tủ khí hậu điều chỉnh dải nhiệt độ từ 10oC đến 70oC.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Thiết bị thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của BTN và vật liệu gia cố kiểu đòn bẩy, có tủ khí hậu điều chỉnh dải nhiệt độ từ 10oC đến 70oC, sử dụng trong các PTN của các trường đại học, Viện nghiên cứu, các công ty tư vấn xây dựng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn