Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm cường độ chịu kéo khi uốn của BTN và vật liệu gia cố
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  GVC ThS Châu Mạnh Lực
marriage affairs open i want an affair
Số: CEI-11/b-2014 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thiết bị thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi uốn của BTN và vật liệu gia cố kiểu đòn bẩy, có tủ khí hậu điều chỉnh dải nhiệt độ từ 0oC đến 20oC.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

Thiết bị thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi uốn của BTN và vật liệu gia cố kiểu đòn bẩy, có tủ khí hậu điều chỉnh dải nhiệt độ từ 0oC đến 20oC, cần thiết cho hầu hết các PTN về vật liệu xây dựng.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn