Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo sản phẩm đa ngành sử dụng công nghệ gia công đắp lớp vật liệu
Chủ nhiệm:  Bùi Minh Hiển; Thành viên:  TS. Nguyễn Đình Sơn, TS. Lê Hoài Nam, ThS. Nguyễn Công Hành
Số: DHBK2015 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài nhằm nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in ba chiều sử dụng vật liệu sợi nhựa dựa trên nguyên lý đắp lớp vật liệu. Đề tài đã trình bày tổng quan về các nguyên lý đắp lớp vật liệu, cũng như giới thiệu các kết cấu truyền động của các máy in ba chiều thông dụng hiện nay. Từ đó tác giả đã có các phân tích để lựa chọn phương pháp tạo ra sản phẩm, giới thiệu và phân tích ưu điểm của kết cấu truyền động H-bot được sử dụng trên máy chế tạo.


Đây là thế hệ máy thứ 2 được nhóm nghiên cứu thiết kế và chế tạo. Ở phiên bản này máy in có nhiều cải tiến so với thế hệ máy thứ nhất, cụ thể có thể đến như: 

1. Sử dụng kết cấu truyền động H-bot cho phép tăng được tốc độ gia công sản phẩm;

2.  Sử dụng 2 bộ đùn vật liệu, vì vậy có thể in sản phẩm với hai màu khác nhau hoặc hai loại nhựa khác nhau;

3. Sử dụng cảm biến tiệm cận cho phép tự động hiệu chỉnh sai lệch của bàn máy.

Máy in ba chiều chế tạo được có thể sử dụng để gia công các sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau như: cơ khí, nghệ thuật, kiến trúc, xây dựng, ... 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn