Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,287

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật điều độ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Hệ thống sản xuất CIM, FMS
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Thiết kế gia công nhờ máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Đồ họa kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[5]Vẽ kỹ thuật Cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2021 Sinh viên Đại học khối ngành Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]AutoCAD
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2013 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[7]Vẽ kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên năm 1, năm 2  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn