Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Học bổng Takemoto-denki & học bổng Sinko (Japan). Năm: 2008.
[2] Intel Vietnam engineering Scholarship for outstanding academic performance and dedication. Năm: 2010 & 2011.
[3] Doosan Vietnam Scholarship award. Số: DV015; 15001. Năm: 2010 & 2011.
[4] Học bổng tập đoàn dầu khí Việt Nam. Số: 3057/QĐ-DKVN. Năm: 2011.
[5] Học bổng Đất Quảng. Số: QĐ03CN/HBĐQ. Năm: 2011.
[6] Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng. Năm: 2012.
[7] Japanese government scholarship (MEXT). Năm: 2015-2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn