Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,117

   I. Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp sinh viên
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho 2 sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành ngành Kiến trúc – Xây Dựng
1/ “ Lập báo cáo khả thi hồ chứa nước Khe Lũ tỉnh Thừa Thiên - Huế”, sinh viên thực hiện : Tôn Thất Minh khóa 94X2. Giải thưởng Khuyến khích. Quyết định khen thưởng số 112/TWH ngày 15/11/1999.
2/ “ Lập dự án đầu tư hồ chứa nước Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa”, sinh viên thực hiện : Lê Huy Cường khóa 00X2. Giải thưởng Khuyến khích. Quyết định khen thưởng số 06/QĐ-HĐGTLT ngày 14/11/2005.
II. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên
Hướng dẫn 24 đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên cho trên 40 sinh viên Khoa Xây dựng - Thủy lợi - Thủy điện từ khóa 93X2 đến khóa 06X2. Trong đó có 5 đề tài được giải khuyến kích VIFOTEC của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo theo các QĐ sau :
1/ Năm 2000 : 2 đề tài. Mã số CT: KT2-01 và KT2-02 .QĐ số 916/ QĐ/BGD&ĐT-VP ngày 23/02/2001 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
2/ Năm 2002 . 1 đề tài. QĐ số 7173/ GD-ĐT ngày 15/02/2003 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
3/ Năm 2005 . 2 đề tài. QĐ số 7357/ QĐ-BGD&ĐT ngày 22/12/2005 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
III.Tham gia các chương trình trong và ngoài nước
 
TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1 1998 Chương trình Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị do Chính phủ Phần Lan tài trợ Tư vấn xây dựng
2 2003-2006 Chương trình phát triển vùng Hòa Vang do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ở Việt Nam tài trợ Tư vấn xây dựng
3 2007-2008 Dự án giảm nhẹ thiên tai miền Trung của Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Canada điều hành Tư vấn xây dựng
4 2008-2009 Chương trình Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ Phần Lan tài trợ Tư vấn độc lập
5 2009 Dự án hổ trợ kỹ thuật của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án cấp nước Đà Nẵng Chuyên gia thủy văn
6 2011 Khảo sát, phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng  của các kè chống sạt lở  trên sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến và đưa ra các giải pháp khắc phục . Dự án do Văn phòng JICA Việt Nam làm chủ đầu tư Tư vấn trưởng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn