Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,294,867

 Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Vinh Phuc, Doan Quoc Khoa, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu
Nơi đăng: Optik - International Journal for Light and Electron Optics (SCI); Số: 22;Từ->đến trang: 10519-10526;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The linear and nonlinear optical absorption via one and two-photon processes in the finite symmetric parabolic quantum well (FSPQW) under the applied magnetic field have been studied numerically for typical GaAs/GaxAl1−xAs. The analytical expression of the magneto-optical absorption coefficient (MOAC) is obtained by relating it to the transition probability for the absorption of photons. The effects of the magnetic field, the temperature, and the well width on MOAC and full-width at half-maximum (FWHM) are investigated. Results reveal that MOAC and FWHM are monotonic functions of these factors in both one and two-photon absorption processes. Obtained results also show that the magneto-optical properties of FSPQW can be controlled by changing these parameters. This suggests a new capacity for magneto-optical device applications.
ABSTRACT
The linear and nonlinear optical absorption via one and two-photon processes in the finite symmetric parabolic quantum well (FSPQW) under the applied magnetic field have been studied numerically for typical GaAs/GaxAl1−xAs. The analytical expression of the magneto-optical absorption coefficient (MOAC) is obtained by relating it to the transition probability for the absorption of photons. The effects of the magnetic field, the temperature, and the well width on MOAC and full-width at half-maximum (FWHM) are investigated. Results reveal that MOAC and FWHM are monotonic functions of these factors in both one and two-photon absorption processes. Obtained results also show that the magneto-optical properties of FSPQW can be controlled by changing these parameters. This suggests a new capacity for magneto-optical device applications.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn