Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,983,971

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Hương
Đề tài: Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử với hố thế cao vô hạn.

 Thạc sĩ

 Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

 2015

 2015

[2]Vũ Thị Dịu
Đề tài: Lý thuyết lượng tử về ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng âm điện từ trong siêu mạng pha tạp

 Thạc sĩ

 Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

 2015

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn