Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,833,377

 The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: 1st International Workshop on Theoretical; Số: 8/2013;Từ->đến trang: www.iop.vast.ac.vn/;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn