Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,373

 Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu
Nơi đăng: the 32th national conference on theoretical physics
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 8/2007;Từ->đến trang: www.iop.vast.ac.vn;Năm: 2007
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn