Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,789

 Khảo sát hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Thị Bích Ngọc
Số: B2009-ĐN03-40 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn