Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,830,515

 Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Bau; Thành viên:  Nguyễn Văn Hiếu, các cộng sự
Số: QGTĐ. No. 12. 01 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Tự nhiên

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn