Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,049

 Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Hiếu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  GS.TS. Nguyễn Quang Báu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: Đ2014-03-61 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn