Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,580,924

 Sự biểu hiện của enzyme tái tổ hợp β-galactosidase trong vi khuẩn Lactobacillus plantarum: hiệu quả của các thông số khác nhau ảnh hưởng đến hệ thống biểu hiện dựa trên sakacin P
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Microbial Cell Factories
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 14;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn