Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,724

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ gen
Ngành: Sinh học
 2019 Học viên cao học  Đại học Bách Khoa
[2]Kỹ thuật phân tích trong Công nghệ sinh học
Ngành: Sinh học
 2018 Sinh viên năm 5  Bộ môn CNSH, K. Hóa, ĐHBK, ĐHĐN
[3]Kỹ thuật sinh học phân tử
Ngành: Sinh học
 2017 Sinh viên năm 4  Bộ môn Công nghệ sinh học, K. Hóa, ĐHBK, ĐHĐN
[4]Tổng hợp hợp chất hữu cơ bằng Công nghệ vi sinh
Ngành: Sinh học
 2017 Sinh viên năm 4 (sư phạm)  Đại học Sư phạm
[5]Molecular Biology
Ngành: Sinh học
 2017 Sinh viên năm 1 (HK2)  Viện Nghiên cứu và Đào Tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng
[6]Công nghệ enzyme
Ngành: Sinh học
 2009 Sinh viên năm 4  Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn