Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,580,912

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu cố định enzyme lên bề mặt lợi khuẩn Lactobacillus plantarum theo phương thức GMO và non-GMO. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Văn Hiếu, Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Mã số: 106.02-2019.339. Năm: 2022. (Jun 3 2020 3:42PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu nuôi trồng Chlorella vulgaris trong nước thải và xây dựng hệ thống thu hoạch hiệu quả hướng đến mục tiêu thu sinh khối tảo và xử lý nước thải. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Mã số: 2019. Năm: 2020. (Jun 3 2020 3:39PM)
[3] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Nguyễn Hoàng Minh, Võ Công Tuấn, Phạm Thị Kim Thảo, Lê Lý Thùy Trâm. Mã số: 03.17CNSHCB. Năm: 2019. (May 30 2020 8:48PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tổng hợp và cố định enzyme mannanase trên bề mặt vi khuẩn đường ruột Lactobacillus plantarum dựa trên các promoter liên tục. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Võ Công TuấnPhạm Thị Kim Thảo. Mã số: 2017-02-100. Năm: 2018. (May 30 2020 8:41PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tận dụng nguồn khí thải CO2 để nhân giống sinh khối tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Mã số: T2012-02-42. Năm: 2012. (Mar 17 2013 9:51PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng khác nhau lên quá trình tạo mô sẹo từ một số bộ phận khác nhau của cây hoa Cúc (Chrysanthemum sp). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Mã số: T2009-02-82. Năm: 2009. (Mar 17 2013 9:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn