Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,580,484

 Nghiên cứu quá trình gắn enzyme chitosanase trên bề mặt của tế bào Lactobacillus plantarum WCFS1 cho mục đích sản xuất prebiotic (nguồn thức ăn cho các vsv có lợi trong đường ruột)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang-Minh Nguyen, Geir Mathiesen, Katarzyna Kuczkowska, Jane W. Agger, Alasdair Mackenzie, Vincent G. H. Eijsink, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: The 6th Annual Meeting of Austrian Association of Molecular Life Sciences and Biotechnology, Vienna, Austria.
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 6;Từ->đến trang: 198;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn