Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,798

 Từ phế phẩm thành những chất có giá trị: Sự chuyển đổi thành phần lactose trong whey bằng enzyme beta-galactosidase from vi khuẩn Streptococcus thermophilus.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Barbara Geiger, Hoang-Minh Nguyen, Stefanie Wenig, Hoang-Anh Nguyen, Cindy Lorenz, Roman Kittl, Geir Mathiesen, Vincent G.H. Eijsink, Dietmar Haltrich., Thu-Ha Nguyen
Nơi đăng: Biochemical Engineering Journal; Số: online;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Enzyme beta-galactosidase từ Streptococcus thermophilus được tổng hợp nhờ vi khuẩn có lợi L. plantarum WCFS1. Quá trình nuôi cấy đã đạt được 11000 U/L tương ứng với 170 mg enyzme. Enzyme chỉ ra hoạt tính transgalactosidase cao. Khi sử dụng nồng độ ban đầu của whey tương ứng với 205 g/L lactose, đã có khoảng 50% lượng đường (GOS) được tạo ra với hiệu suất chuyển đổi lactose là 90 %. Kết quả này góp phần làm giảm những tác hại của môi trường và tạo ra những sản phẩm có giá trị.
ABSTRACT
β-Galactosidase from Streptococcus thermophilus was overexpressed in a food-grade organism, Lactobacillus plantarum WCFS1. Laboratory cultivations yielded 11000 U of β-galactosidase activity per liter of culture corresponding to approximately 170 mg of enzyme. Crude cell-free enzyme extracts obtained by cell disruption and subsequent removal of cell debris showed high stability and were used for conversion of lactose in whey permeate. The enzyme showed high transgalactosylation activity. When using an initial concentration of whey permeate corresponding to 205 g L-1 lactose, the maximum yield of galacto-oligosaccharides (GOS) obtained at 50°C reached approximately 50% of total sugar at 90% lactose conversion, meaning that efficient valorization of the whey lactose was obtained. GOS are of great interest for both human and animal nutrition; thus, efficient conversion of lactose in whey into GOS using an enzymatic approach will not only decrease the environmental impact of whey disposal, but also create additional value.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn