Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,743

 Nghiên cứu quá trình cố định chất xúc tác sinh học beta-mannanase and chitosanase trên bề mặt tế bào Lactobacillus plantarum hướng đến việc phát triển tế bào vi khuẩn thành chất xúc tác sinh học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyen H-M, Mathiesen G, Elena Maria Stelzer, Mai Lan Pham, Katarzyna Kuczkowska, Alasdair Mackenzie, Jane W. Agger, Vincent G. H. Eijsink, Montarop Yamabhai, Clemens K. Peterbauer, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen
Nơi đăng: Microbial cell factories; Số: 15;Từ->đến trang: 1-14;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn