Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,580,755

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng khác nhau lên quá trình tạo mô sẹo từ một số bộ phận khác nhau của cây hoa Cúc (Chrysanthemum sp)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Minh; Thành viên:  
Số: T2009-02-82 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Ứng dụng tạo nguồn giống hoa Cúc, cung cấp cho thị trường thành phố Đà Nẵng.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn